Aktualności

Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym (01.06.2019r., Janów Lubelski)

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tunieju. Szczegółowe informacje poniżej.

Termin: 1 czerwca 2019r. (sobota),
Miejsce: Janów Lubelski, Szkoła Podstawowa in. Jana Zamoyskiego przy ul. Ks. Skorupki 11

Organizator: Lubelski Związek Karate Tradycyjnego

Warunki startu dla zawodników:
1. Odpowiedni wiek: wg. wymienionych roczników.
2. Aktualne badania lekarskie.
3. Ubezpieczenie NNW.
4. Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.
5. Posiadanie opłaconej licencji PZKT ważnej na dzień 01.06.2019r.
6. Dokonanie za zawodnika opłaty startowej w wysokości 30zł/konkurencja indywidualna przy zgłoszeniu do 17.05.2019r. W przypadku zgłoszeniu po 17.05.2019r. opłata startowa wynosi 50zł/ konkurencja indywidualna.

Grupy wiekowe:
12-13 lat (2007-2006)
10-11 lat (2009-2008)
8-9 lat (2011-2010)
7 lat i młodsi (2012 i młodsi)

Konkurencje Kliknij tutaj

Planowany Program Zawodów:
godz. 11.00 - 14.00 - rozpoczęcie zawodów dla stopni 9-7 kyu, 6kyu i starsze stopnie w kata indywidualnym we wszystkich grupach wiekowych
godz. 14.00 - część oficjalna turnieju i ewentualne dokończenie konkurencji.

Nagrody:
1. Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe.
2. Zwycięscy turnieju otrzymują "Puchar Małego Mistrza" (miejsca 1) dodatkowo finaliści turnieju miejsca 1-4 otrzymują medale.

Zgłoszenia:
u instruktora na karcie zgłoszeniowej Pobierz tutaj w terminie do dnia 17.05.2019 r. (PIĄTEK) lub należy przesłać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. podając:imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, stopień. Płatności należy dokonać gotówką przy składaniu karty zgłoszeniowej.